Go back
March Tournament Results
03/10/2018 - Lake Falcon

31 Total Anglers - 2.06 Lbs./Fish
23 Total Anglers w/Fish - 6.62 Lbs./Angler Catching
74 Total Fish Caught - 4.91 Lbs./Angler Fishing
152.24 Total Weight

 

Day 1 - Team Tournament Results
Place
Name
Team
# Fish
# Dead
Weight
Big Bass
Ind. Tot.
Team Total
1 Champlin, Tim 1 5   8.80   8.80 17.04
George, Doug 1 5   8.24   8.24
  Thompson, JW 2 0   0.00   0.00 0.00
Alder, Charlie 2 0   0.00   0.00
  Blair, John 3 4 2 11.10 4.89 10.60 17.51
Blumrich, Don 3 5   6.91   6.91
  Aleman, Ken 4 0   0.00   0.00 0.00
Guest 4 0   0.00   0.00
  Creech, Dennis 5 3 2 8.68   8.18 12.31
George, Merle 5 1   4.13   4.13
  Ross, Donnie 6 1   2.78   2.78 9.80
Ross, Damon 6 3   7.02   7.02
  Cullen, Matt 7 1   1.79   1.79 3.09
Cullen, J 7 1   1.30   1.30
2 Ross, Scott 8 4   8.09   8.09 13.30
Guest 8 3   5.21   5.21
  Aleman, Roy 9 5   9.67 3.12 9.67 12.40
Guest 9 2   2.73   2.73
  Zavala, Andy 10 0   0.00   0.00 0.00
Guest 10 0   0.00   0.00
  Johnson, Robert 11 4   9.20   9.20 9.20
  11 0   0.00   0.00
  Boyd, Terry 12 4   6.84   6.84 6.84
Guest 12 0   0.00   0.00
  Bridges, Allen 13 5   7.58   7.58 7.58
Guest 13 0   0.00   0.00
  Butler, Blaine 14 4   14.81 6.23 14.81 17.20
Guest 14 2 1 2.64   2.39
  Amezcua, Jason 15 1   1.33   1.33 9.70
Amezcua, Mike 15 3   8.37   8.37
  Aud, Mike 16 3   5.37   5.37 14.77
Guest 16 5 1 9.65   9.40
March Tournament Results
03/11/2018 - Lake Falcon

31 Total Anglers - 2.02 Lbs./Fish
16 Total Anglers w/Fish - 6.55 Lbs./Angler Catching
52 Total Fish Caught - 3.38 Lbs./Angler Fishing
104.81 Total Weight

 

Day 2 - Team Tournament Results
Place
Name
Team
# Fish
# Dead
Weight
Big Bass
Ind. Tot.
Team Total
  Champlin, Tim 1 5 1 12.08   11.83 20.80
George, Doug 1 5   8.97   8.97
  Thompson, JW 2 0   0.00   0.00 0.00
Alder, Charlie 2 0   0.00   0.00
  Blair, John 3 0   0.00   0.00 0.00
Blumrich, Don 3 0   0.00   0.00
  Aleman, Ken 4 0   0.00   0.00 0.00
Guest 4 0   0.00   0.00
  Creech, Dennis 5 3   6.53   6.53 9.62
George, Merle 5 2   3.09   3.09
3 Ross, Donnie 6 3   4.79   4.79 15.60
Ross, Damon 6 5   10.81   10.81
  Cullen, Matt 7 0   0.00   0.00 0.00
Cullen, J 7 0   0.00   0.00
2 Ross, Scott 8 5   11.56   11.56 21.19
Guest 8 5   9.63   9.63
  Aleman, Roy 9 3   5.10   5.10 10.08
Guest 9 3   4.98   4.98
  Zavala, Andy 10 0   0.00   0.00 0.00
Guest 10 0   0.00   0.00
  Johnson, Robert 11 5   12.87   12.87 12.87
  11 0   0.00   0.00
  Boyd, Terry 12 1   1.28   1.28 6.75
Guest 12 2   5.47 4.13 5.47
  Bridges, Allen 13 0   0.00   0.00 0.00
Guest 13 0   0.00   0.00
  Butler, Blaine 14 1   1.25   1.25 1.25
Guest 14 0   0.00   0.00
  Amezcua, Jason 15 0   0.00   0.00 0.00
Amezcua, Mike 15 0   0.00   0.00
  Aud, Mike 16 1   1.49   1.49 6.40
Guest 16 3   4.91   4.91Individual Tournament Results
Name Team Fish # Dead Day 1 Day 2 Ind. Tot. Points
Johnson, Robert 11 9   9.20 12.87 22.07 100
Champlin, Tim 1 10 1 8.80 12.08 20.63 99
Ross, Scott 8 9   8.09 11.56 19.65 98
Ross, Damon 6 8   7.02 10.81 17.83 97
George, Doug 1 10   8.24 8.97 17.21 96
Butler, Blaine 14 5   14.81 1.25 16.06 95
Guest 8 8   5.21 9.63 14.84 0
Aleman, Roy 9 8   9.67 5.10 14.77 94
Creech, Dennis 5 6 2 8.68 6.53 14.71 93
Guest 16 8 1 9.65 4.91 14.31 0
Blair, John 3 4 2 11.10 0.00 10.60 92
Amezcua, Mike 15 3   8.37 0.00 8.37 91
Boyd, Terry 12 5   6.84 1.28 8.12 90
Guest 9 5   2.73 4.98 7.71 0
Bridges, Allen 13 5   7.58 0.00 7.58 89
Ross, Donnie 6 4   2.78 4.79 7.57 88
George, Merle 5 3   4.13 3.09 7.22 87
Blumrich, Don 3 5   6.91 0.00 6.91 86
Aud, Mike 16 4   5.37 1.49 6.86 85
Guest 12 2   0.00 5.47 5.47 0
Guest 14 2 1 2.64 0.00 2.39 0
Cullen, Matt 7 1   1.79 0.00 1.79 84
Amezcua, Jason 15 1   1.33 0.00 1.33 83
Cullen, J 7 1   1.30 0.00 1.30 82
Alder, Charlie 2 0   0.00 0.00 0.00 20
Aleman, Ken 4 0   0.00 0.00 0.00 20
Thompson, JW 2 0   0.00 0.00 0.00 20
Zavala, Andy 10 0   0.00 0.00 0.00 20
Guest 10 0   0.00 0.00 0.00 0
Guest 13 0   0.00 0.00 0.00 0
Guest 4 0   0.00 0.00 0.00 0