Go back
August 2019 Tournament Results
08/18/2019 - Lake LBJ

16 Total Anglers - 2.78 Lbs./Fish
12 Total Anglers w/Fish - 8.11 Lbs./Angler Catching
35 Total Fish Caught - 6.08 Lbs./Angler Fishing
97.30 Total Weight

 

Team Tournament Results
Place
Name
Team
# Fish
# Dead
Weight
Big Bass
Ind. Tot.
Team Total
  Robert Johnson 1 5   11.62   11.62 14.01
Jim Harrison 1 2   2.39   2.39
  Tim Champlin 2 0       0.00 2.52
Doug George 2 1   2.52   2.52
  Roy Aleman 3 2   4.75   4.75 4.75
Cesar Valiente 3 0       0.00
3rd Blaine Butler 4 1   3.10   3.10 19.81
Guest 4 4   16.71 6.31 16.71
  JW Thompson 5 1   1.27   1.27 5.47
Dennis Creech 5 2   4.20   4.20
1st Hank Graves 6 4   11.16   11.16 26.15
Guest 6 5   14.99   14.99
  Ken Aleman 7 0       0.00 0.00
Jason Amezcua 7 0       0.00
2nd John Kapaldo 8 5   16.19   16.19 24.59
Jacob Kapaldo 8 3   8.40   8.40Individual Tournament Results
Name
Team
Fish
# Dead
Weight
Ind. Tot.
Points
Guest 4 4   16.71 16.71  
John Kapaldo 8 5   16.19 16.19 100
Guest 6 5   14.99 14.99  
Robert Johnson 1 5   11.62 11.62 99
Hank Graves 6 4   11.16 11.16 98
Jacob Kapaldo 8 3   8.40 8.40 97
Roy Aleman 3 2   4.75 4.75 96
Dennis Creech 5 2   4.20 4.20 95
Blaine Butler 4 1   3.10 3.10 94
Doug George 2 1   2.52 2.52 93
Jim Harrison 1 2   2.39 2.39 92
JW Thompson 5 1   1.27 1.27 91
Cesar Valiente 3 0     0.00 20
Jason Amezcua 7 0     0.00 20
Ken Aleman 7 0     0.00 20
Tim Champlin 2 0     0.00 20